Időjárási Napijelentésről
A 133 éve készülő Időjárási Napijelentés kiadványunk 2020. április 1-jével megújul, az új formátum 2020. január 1-től elérhető. A napi rendszerességgel készülő összeállítás korszerűsítésénél szem előtt tartottuk azt, hogy annak felépítése kövesse az eddigi hagyományokat. Ennek megfelelően szerkezetileg jól elkülönülő részekben foglalkozunk a továbbiakban is:
  • az európai és magyarországi időjárási helyzettel,
  • az OMSZ mérőhálózatán mért meteorológiai adatok napi összegzésével,
  • a hazánkban várható időjárással.
A megújulás a formai mellett számos tartalmi változást is magában foglal. A változtatások – többek között – lehetőséget teremtenek arra, hogy a kiadvány rugalmasabban tudja szemléltetni az aktuális időjárási helyzetet, valamint jobban igazodjon állomáshálózatunk napjainkban alkalmazott mérési programjához.
Az európai kitekintés a fronttérkép és a rövid szöveges elemzés mellett bővül a hőmérséklet napi minimum- és maximumértékeit ábrázoló térképekkel.
A meteorológiai elemek OMSZ által mért napi értékei ezentúl kontúrtérképeken jelennek meg, de továbbra is tartalmaznak konkrét számértékeket, a korábbinál jóval több állomásról. A térképek alatt táblázatos formában feltüntetjük a napi szélsőértékeket és az abszolút napi rekordadatokat. Az eddigiektől eltérően a napi (24 órás) adatok egységesen, 06 és 06 UTC közötti időszakot fednek le – nagyobb összhangban a nemzetközi gyakorlattal.
A számított napfénytartamot ábrázoló térképet a továbbiakban nem tartalmazza az összeállítás, mert ezek ma már csak számított, nem közvetlenül mért adatok. Méréstechnikai okokból származó pontatlanságok miatt hagyjuk el a felszínközeli hőmérséklet napi minimumait tartalmazó térképet. A csapadéktípusra vonatkozóan kevés észlelés áll rendelkezésre, ezért ennek az adatnak a megjelenítése is elmarad ezentúl.
A napi összegzés állandó térképei mellett lesznek olyanok, melyek az évszakok, illetve időjárási helyzetek váltakozásának függvényében jelennek meg a kiadványban (pl. hóvastagság, villámsűrűség, légnyomás-eloszlás, radarkép, stb.) A szöveges összefoglaló az eddigieknél jobban fókuszál az elmúlt nap időjárásának azon jellemzőire és eseményeire, amelyek a térképeken nem szerepelnek.
A várható időjárással foglalkozó részben – a hagyományos szöveges prognózis mellett – két, piktogramokkal illusztrált térkép ábrázolja szemléletesen a másnap estig szóló előrejelzést. A távolabbi kilátásokkal kapcsolatos információ magyar nagyvárosokra vonatkozóan meteogramokkal egészül ki – ebben az esetben is az időjárási helyzet szabhatja meg, hogy mely városok kerülnek az összeállításba.
A napijelentés mellékletét képező, napi adatokat tartalmazó táblázatban az eddigi 70 helyett ezentúl 92 automata mérőállomás adatai szerepelnek.
Ez a kiadvány oldal digitális formában nem áll rendelkezésre.