2023. december 11. hétfő
Országos Meteorológiai Szolgálat tevékenysége

OMSZ: 2018. augusztus 28. 13:51

Alaptevékenység

Hazánkban – az 1870-ben történt alapítása óta – az Országos Meteorológiai Szolgálat látja el a meteorológiai jellegű közfeladatokat. Eleinte az ország éghajlatának feltárása jelentette a fő tudományos kihívást, de a légkörtudomány hazai művelése, az időjárás-előrejelzések készítése és a levegőkörnyezet elemzése is hamarosan alapvető tevékenységgé vált. Intézményünk működését nemzetközi és hazai követelmények egyaránt meghatározzák. Egyrészt törekednünk kell arra, hogy szakmai tevékenységünk mindenkor megfeleljen az ENSZ szakosított szervezete, a Meteorológiai Világszervezet (WMO), valamint sok más nemzetközi szervezet és testület, úgymint a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO), az Európai Űrügynökség (ESA), az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC), az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) által kialakított és elfogadott általános elveknek. Másrészt eleget kell tenni az egyre nagyobb társadalmi elvárásoknak is. Az időjárás, az éghajlat változásához való alkalmazkodás, a levegő szennyezettsége mindennapi életünk része, így adataink, szolgáltatásaink fontos szerepet töltenek be a lakosság tájékoztatása mellett a politikai és gazdasági döntések meghozatalában is.

OMSZ: 2018. augusztus 28. 13:22

Alaptevékenység – angol változat

Since the foundation in 1870, Hungarian Meteorological Service (OMSZ) has provided the meteorological public services in our country. The exploration of the country’s climate was initially the main scientific challenge, but the domestic cultivation of atmospheric science, the preparation of weather forecasts and the analysis of the ambient air soon became fundamental activity. The operation of our institution is determined by both international and national requirements. On the one hand, we must strive to be in compliance with the general principles established and adopted by the UN Specialized Organization World Meteorological Organization (WMO) and many other international organizations and bodies such as International Civil Aviation Organization (ICAO), European Space Agency (ESA), Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and European Environment Agency (EEA). On the other hand, it is necessary to meet the increasing social expectations. Weather, adaptation to climate change, air pollution is part of our daily lives, so our data and services play essential role in making political and economic decisions beside informing the public.

OMSZ: 2017. április 6. 12:00

2016


Időjárás, éghajlat, környezet – az Országos Meteorológiai Szolgálat feladat- és hatáskörébe tartozó területek, amelyek mindennapi életünket sokféleképpen befolyásolják. A globális felmelegedés és az arra adandó helyes válaszok megtalálása még a 146 éves múlttal rendelkező patinás intézményünket is komoly feladatok elé állítja. A klasszikus felelősségi területekhez újabb és újabb kihívások adódnak: az extrém időjárási helyzetekre való felkészülés segítése korszerű mérő-megfigyelő rendszer és a lehető legpontosabb előrejelzések és veszélyjelzések segítségével, a klímaváltozás és következményeinek becslése, kezelése a klímakutatás megerősítésével, a levegőminőség folyamatos értékelése, a légszennyező anyagok terjedésének előrejelzése a lakosság egészségének megőrzése érdekében.

OMSZ: 2016. február 18. 12:34

2015


Az Országos Meteorológiai Szolgálat egykori vezetői 25 éve határozták el, hogy egy kiadvány sorozatot bocsátanak útjára, amely az Országos Meteorológiai Szolgálat feladatairól, tevékenységéről és erőforrásairól ad tájékoztatást a köz- és államigazgatás, a gazdálkodó szervezetek, az oktató és kutató intézmények és a nagyközönség számára. Az elmúlt év döntése volt, hogy az 1990 óta kétévente megjelenő kiadványt immár évente készítjük el, annak érdekében, hogy gyorsan változó világunkban minél frissebb, aktuálisabb információkhoz jussanak Szolgálatunk elvégzett feladataival, a legfontosabb eseményekkel kapcsolatban. Ez a kiadványunk a 2015-ös év legfontosabb szakmai eredményeit tartalmazza.

OMSZ: 2015. március 24. 15:20

2014


2014 a Szolgálat életének egyik kiemelkedően sikeres éve volt, hiszen nem csupán a szakmai, de a beruházási és gazdasági terveinkkel kapcsolatos elvárásaink egyaránt teljesültek.

A kiadványban a 2014-es év legfontosabb eseményeit és új szakmai eredményeit gyűjtöttük csokorba azzal a céllal, hogy a szolgáltatásainkat felhasználó állampolgárokat, állami és gazdasági partnereinket tájékoztassuk a patinás intézetünkben folyó fejlesztésekről, amelyek lehetővé teszik, hogy munkánkat továbbra is a hazai és nemzetközi minőségi követelményeknek megfelelően, kiemelkedő színvonalon folytathassuk.

OMSZ: 2014. március 20. 14:05

2012–2013


Az előző évek drasztikus pénzügyi megszorításai és létszámcsökkentései után a 2012. és 2013. esztendő a kiegyensúlyozott működés időszaka volt.

A 143 éves múltra visszatekintő patinás intézetünk anyagi és szervezeti stabilitását igazolta, hogy sem a háromhavi megbízott elnöki irányítás, sem az új elnök hivatalba lépése nem okozott törést a megbízható, a nemzetközi minőségi követelményeknek megfelelő meteorológiai tevékenységben.

OMSZ: 2013. február 19. 16:02

2010–2011


Az Országos Meteorológiai Szolgálat 2010-ben ünnepelte fennállásának 140 éves jubileumát, és a Kitaibel Pál utcai székházavatójának 100-ik évfordulóját. Nemzeti meteorológiai szolgálatként jogelődjeinek hagyományait folytatva látjuk el az időjárással, az éghajlattal valamint a levegőkörnyezettel összefüggő közfeladatokat. Az elmúlt két évet több rendkívüli esemény tette emlékezetessé, melyek következtében számos alkalommal került az OMSZ a politikai döntéshozók és a közvélemény megkülönböztetett érdeklődésének középpontjába.

OMSZ: 2013. február 18. 17:00

2008–2009


Az Országos Meteorológiai Szolgálat alapfeladata az időjárási előrejelzések, veszély-jelzések készítése, a levegőkörnyezet állapotának megfigyelése, az éghajlatváltozás folyamatának kutatása, és mindezek folyamatos közzététele, publikálása. Tevékenységünkkel igyekszünk hozzájárulni a társadalom életminőségének javításához, az egészséges környezethez, életközeghez való jog érvényesítéséhez, az alapvető környezeti biztonság meglétéhez.

OMSZ: 2013. február 17. 09:00

2006–2007


Az Országos Meteorológiai Szolgálat 1870-ben történt alapítása óta immár 137 éve tekinti feladatának a nagyközönség meteorológiai információkkal történő kiszolgálását. Eleinte az ország éghajlatának feltárása jelentette a fő tudományos feladatot, de a légkörtudomány hazai művelése, az időjárás-előrejelzések készítése is hamarosan alapvető tevékenységgé vált. Az ország legnagyobb meteorológiai adat- és információgyűjtő és elemző szervezete, amely az utóbbi évtizedekben egyre inkább időjárási és éghajlati információszolgáltató szervezetté is vált, emellett jelentős levegőkörnyezeti információszolgáltató tevékenységet is végez.

OMSZ: 2013. február 16. 10:00

2004–2005


Az Országos Meteorológiai Szolgálat életében a 2004–2005-ös két esztendő egyszerre volt a nyugodt fejlődés és az izgatott várakozás időszaka. A szakmai munka szempontjából elmondhatjuk, hogy a több éven keresztül folytatott fejlesztések ebben a két évben sem szüneteltek.

Cikkek száma: