2023. március 27. hétfő
Országos Meteorológiai Szolgálat tevékenysége

OMSZ: 2013. február 18. 17:00

2008–2009


Az Országos Meteorológiai Szolgálat alapfeladata az időjárási előrejelzések, veszély-jelzések készítése, a levegőkörnyezet állapotának megfigyelése, az éghajlatváltozás folyamatának kutatása, és mindezek folyamatos közzététele, publikálása. Tevékenységünkkel igyekszünk hozzájárulni a társadalom életminőségének javításához, az egészséges környezethez, életközeghez való jog érvényesítéséhez, az alapvető környezeti biztonság meglétéhez.

letöltés [pdf: 29443 KB]

A meteorológiai adatok, előrejelzések ismerete már alapjában is növelik a környezeti biztonságot, hiszen az élet-és vagyonvédelmi intézkedések meghozatalánál (árvíz, időjárási veszélyek), a gazdasági tervezéseknél (ipar, - különösen energia-ipar -, mezőgazdaság), a közlekedésnél, valamint életünk szinte minden területén nélkülözhetetlen információkká váltak.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az elmúlt két évben is arra törekedett, hogy a lakosságot, az élet- és vagyonvédelmi szerveket és minden partnerét maradéktalanul, az igényeknek megfelelően lássa el meteorológiai információkkal. A világot érintő válság sajnos szervezetünket is elérte, tevékenységünkben és gazdálkodásunkban számos kompromisszumot kellett kötnünk. Döntéseink meghozatalában legfőbb célunk azonban az volt, hogy munkánkat a korábbiaknál még költség-hatékonyabban, de az elvárásoknak megfelelően, a megszokott, magas szakmai színvonalon végezzük.

A nehézségek ellenére szakmai szempontból mégis sikeresnek mondható két éven vagyunk túl. Nagy jelentőségű fejlesztéseket, beruházásokat valósítottunk meg. Többek között javítottuk előrejelzéseink beválását, nagy gonddal fejlesztettük, finomítottuk előrejelző modelljeinket, felújítottuk siófoki vihar-előrejelző obszervatóriumunkat, és nem utolsó sorban teljesítettük bevételi kötelezettségeinket.

Folyamatosan fejlesztettük távközlési és informatikai infrastruktúránkat, karbantartottuk mérőhálózatunkat, műszerparkunkat, gyűjtöttük és archiváltuk földfelszíni és magaslégköri mérési adatainkat. Az időjárás várható alakulásáról rendszeresen tájékoztattuk a lakosságot és az élet- és vagyonvédelmi szerveket. Számos hazai és nemzetközi kutatói együttműködésben vettünk részt, konferenciáknak, munkacsoportoknak adtunk otthont és láttuk el hazánk képviseletét a nemzetközi szervezeteknél.

A veszélyjelzések terén is kiemelkedő jelentőségű fejlesztésbe kezdtünk. A 2009-ben nyert „Magyarország kistérségi időjárási veszélyjelző és riasztó rendszer kiépítése és üzemeltetése” című KEOP - pályázat keretében várhatóan 2011 májusától az eddigi 7 régió helyett 174 kistérségre tudunk majd riasztási információkat adni. A most zajló meteorológiai fejlesztés lehetővé teszi a veszélyes időjárási jelenségek kistérségi detektálását, követését és előrejelzését. Ezáltal a jövőben csökkenthetők a szélsőséges időjárási események káros hatásai, hiszen a lakosság és a katasztrófavédelmi szervek egyaránt gyorsabban és hatékonyabban tudnak reagálni, ha a figyelmeztető előrejelzés pontosan meghatározott földrajzi területre szól.

Reméljük, az elmúlt két évben a lakosság és egyéb szakmai; tudományos és üzleti partnereink egyaránt elégedettek voltak munkánkkal. Bízunk abban, hogy előrejelzéseink, meteorológiai szolgáltatásaink számos sikeres döntés meghozatalához járultak hozzá.

Az OMSZ a jövőben is tudatosan törekszik olyan projektekben, fejlesztésekben való részvételre, amelyeket a társadalom és a gazdaság minden szegmense hasznosítani tud majd. Továbbra is keressük azokat a feladatokat, amelyek az ökológiailag fenntartható fejlődést szolgálják és különösen nagy hangsúlyt fektetnek a megújuló energiaforrások hasznosítására és a társadalom környezettudatos és környezetfelelős gondolkodásának formálására.

Ezúton szeretnék továbbá köszönetet mondani munkatársaimnak, akik az elmúlt két nehéz évben elhivatottságukkal és kitartásukkal segítették szervezetünk fejlődését és működését.

dr. Bozó László
elnök