2022 őszének időjárása

Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései alapján a 2022-es ősz 0,7 °C-kal haladta meg az 1991-2020-as normált, ezzel a tizenkilencedik legmelegebb 1901 óta. A szeptember 0,4 °C-kal hűvösebb volt az átlagnál, míg az október 1,8 °C-kal, a november 1 °C-kal volt melegebb az 1991-2020-as normálnál. Országos átlagban az őszi csapadékösszeg megfelelt a sokévi átlagnak, az évszakon belüli eloszlás azonban nagyon egyenetlen volt. Az ősz egy csapadékban gazdag szeptemberrel kezdődött, országos átlagban több mint másfélszerese hullott le az ilyenkor megszokott mennyiségnek. Októberben a megszokott csapadékmennyiségnek kevesebb, mint ötöde hullott le. Ezzel 1901-től a 8. legszárazabb október lett. A novemberi csapadékösszeg országosan átlagosnak bizonyult, de nagy különbségek voltak az országon belül.

Az évszak csapadékösszege országos átlagban 148,5 mm. A Dunántúl délnyugati és az ország északkeleti részén találjuk a legcsapadékosabb tájakat, különösen a Dráva-menti síkságon és a Szatmári-síkon hullott sok csapadék (Milota: 313,8 mm). Ezeken a területeken 200 mm feletti évszakos csapadékösszegek fordultak elő. A legszárazabb a Kisalföld volt, ahol nagyobb területen nem érte el a csapadékösszeg a 100 mm-t, az Alföld közepén és a Dunakanyar térségében is jelentkezett olyan rész, ahol az évszakos csapadékösszeg 120 mm alatt maradt. A legkisebb csapadékösszeget 79,0 mm-t Győr Belváros állomáson mértük (6. ábra).

6. ábra
A 2022-es ősz csapadékösszege

2022 őszén a legnagyobb csapadékanomália a Dunántúl északi részét jellemezte, itt nagyobb területen volt jellemző, hogy az évszakos normálnak csak 50-70%-a hullott le. Az Alföld középső területein és a Börzsönyben is fellépett csapadékhiány (80-90%). Az átlagosnál több csapadék hullott az Északi-középhegységtől délre eső területeken (140-180%), a Dráva menti síkságon (130-150%) és az Alföld délkeleti határvidékén (120-140%).

7. ábra
A 2022-es ősz csapadékösszege a sokévi (1991-2020-as) átlag százalékos arányában kifejezve
8. ábra
Az országos havi és az évszakos csapadékösszeg a sokévi (1991-2020-as) átlag százalékos arányában kifejezve 2022 őszén (interpolált adatok alapján)

Országos átlagban 2022 őszén 154,7 mm csapadék hullott, ami az 1991–2020-as átlag 98%-a, tehát összességében átlagosan csapadékos ősz volt, különösen egyenetlen időbeli eloszlással. Szeptemberben a szokásosnál 64%-kal több csapadék hullott, tehát több mint a megszokott mennyiség másfélszerese. Október viszont rendkívül száraz volt, a normál érték egy ötöde érkezett csak meg. Végül egy átlagos novemberrel zárult az évszak (8. ábra).

A 2022-es ősz hónapjait a csapadékmennyiség alapján 1901-től kezdődően növekvő sorba rendeztük (II. táblázat). Az október a 8. legszárazabb lett 1901 óta, a november a 65. helyre került a rangsorban. A szeptember ugyanakkor a 113. helyre került ebben a sorrendben, azaz a 9. legcsapadékosabbnak adódott. Az évszak összességében a középmezőnybe, az átlagosan csapadékos őszök közé került.

Időszak Sorszám
szeptember  113.
október  8.
november  65.
   
ősz  63.
II. táblázat
A 2022-es ősz és az évszak hónapjainak sorszáma az 1901-től számított legcsapadékosabb időszakok sorában

A küszöbnap számok vegyes képet mutatnak, míg a nagyobb csapadékösszegek az átlagnak megfelelően alakultak és egy átlagosan csapadékos őszt írnak le, addig a csapadékos napok száma inkább egy csapadékosabb őszt sejtet. Országosan 34 nap volt csapadékos (≥0,1 mm), ami 6 nappal több a sokévi átlagnál. 5 mm feletti csapadék 10 napon fordult elő (1991–2020-as átlag: 10 nap), míg 20 mm-nél több csapadék 1 nap adódott (átlag: 1 nap). Országos átlagban havas nap nem jelentkezett 2022 őszén (átlag: 2 nap). A zivataros napok száma országosan 3-nak adódott, ami 2 nappal több az éghajlati normálnál.

9. ábra
Az országos nyári csapadékösszegek százalékos eltérése a sokévi (1991-2020-as) átlagtól 1901 és 2022 között (interpolált adatok alapján)

2022 őszének csapadékösszege közel átlagos volt, kevéssel az átlag alatt alakult (-7%). Az illesztett trend ugyanakkor 1901-től 10,9%-os csökkenést mutat (9. ábra).

10. ábra
A 2022-es ősz országos átlagban vett, 5 napos csapadékösszegei és a sokévi (1991-2020-as) átlag (mm) - az adott dátumhoz tartozó érték az addig lehullott 5 napos összeget jelöli

A talaj szempontjából az országos átlagban vett, 5 napos csapadékösszegeknek van jelentősége, melyet a 10. ábra szemléltet, ahol nagyon jól látszik a csapadék időbeli eloszlásának szélsőségessége. Látszik, hogy októberben nagyon száraz időjárás uralkodott hazánkban. Az 5 napos összegek október 5. és november 3. között még az 5 mm-t sem érik el. Szeptemberben azonban csak 6 olyan nap volt, amikor az 5 napos összeg 5 mm alatt maradt, és 9 nap amikor nem érte el a 10 mm-t.

Szeptember

 A hónap meglehetősen csapadékosnak bizonyult, országos átlagban 96,6 mm csapadékot regisztráltunk. Az 1991-2020-as szeptemberi normálnak több, mint másfélszerese hullott le 2022 szeptemberében. Az ország túlnyomó részén átlag feletti összegeket jegyeztünk, csupán a Dunántúl északnyugati területein maradt el a csapadék az átlagostól. Az Északi-középhegység jelentős részén, a Tiszántúl körülbelül kétharmadán a megszokott csapadékmennyiség 2-3-szorosa hullott. A legcsapadékosabb területek a Tiszántúl északi és déli részén, valamint a Dunántúl délnyugati területein jelentkeztek, ahol általában 120-160 mm között alakult a csapadék, de volt, ahol a 160 mm-t is meghaladta. A legkevesebb csapadék a Kisalföldön és az Alpokalján (30-70 mm), valamint az Alföld középső részén (50-80 mm) esett. Országos átlagban 18 csapadékos nap volt, ami duplája az 1991–2020-as normálnak. A legnagyobb havi csapadékösszeget Milotán (239,6 mm) jegyeztük, míg a legkisebb havi csapadékösszeg (27,7 mm) Fertőrákos állomáson adódott.

Október

 A szokásosnál sokkal szárazabb volt a 2022-es október, országos átlagban 9,2 mm hullott, ami a normál értéknek mindössze 18 %-a, tehát a megszokott csapadékmennyiségnek kevesebb mint ötöde hullott le A legszárazabb az Alföld középső része és a Dunántúl északkeleti fele volt, ahol a csapadék havi összege 5 mm alatt maradt. A legkisebb havi csapadékösszeget, 0,3 mm-t Csabacsűd Nagyráta állomáson mérték. A Dél-Dunántúlon és Északkelet-Magyarországon nagyobb területen 15-20 mm, míg kisebb területen a 20 mm-t meghaladó csapadékösszeget regisztráltak. A legnagyobb csapadékanomália az Alföld középső részén és a Dunántúl északkeleti területein jelentkezett, ahol az 1991-2020-as normál 10%-át se érte el a csapadék mennyisége. Az ország mintegy kétharmadán a megszokott mennyiség 20%-a hullott, míg 40-60% közötti érték csupán kis területeken elszórva fordult elő. A legcsapadékosabb a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Milota volt, ahol 33,1 mm volt az októberi csapadék mennyisége. Országos átlagban 7 csapadékos nap volt, ami 2 nappal kevesebb az 1991–2020-as normálnál.

November

 A november csapadékösszege országos átlagban 48,9 mm volt, ami szinte teljesen megegyezik az 1991-2020-as sokéves értékkel (48,6 mm). Viszont hazánkon belül elég nagy eltérések mutatkoznak. Az ország északi részén a sokéves érték alatt maradt a havi összeg. A legszárazabb területeken (Visegrádi-hegység, Börzsöny, Tokaj-Zempléni-hegyvidék, Bodrogköz és Rétköz) a szokásos mennyiségnek a 40-50%-a sem érkezett. Az ország déli-délnyugati részén, valamint a Duna mentén Fejér és Tolna vármegyékben a sokéves átlagot meghaladó mennyiségeket is találunk. A legnagyobb pozitív anomáliát a Csepel-sziget déli csücskénél találjuk, ott a szokásos mennyiség duplája hullott le. A legnagyobb havi csapadékösszeget Alsószentmártonban összegeztük (97,7 mm). A csapadékos napok száma országos átlagban 11 volt a hónapban, ami megegyezik a sokéves átlaggal. Viszont havas napot nem figyelhettünk meg novemberben országosan, pedig ebből az éghajlati indexből 2 nap a normálérték. Ezzel szemben volt havas nap több helyen is, a Sopron környéki állomásokról 3-5 havas napot is jelentettek.

Megjegyzés:
A fenti összeállítás a csapadékadatok alacsony feldolgozottsági szintjénél készült, a térkép hivatalos igazolásban nem használható fel!