2021. október

Előzetes adatok alapján

4. ábra
Csapadékösszeg
5. ábra
A csapadékösszeg aránya az 1991-2020 átlaghoz viszonyítva
6. ábra
Napi csapadékösszegek és a sokévi átlagok országos átlagban (mm)