új ablakban nyílik meg
Telepített adatgyűjtő rendszereket alkalmazó környezeti monitoring rendszer, valamint klímavédelmi adattár és ráépülő szolgáltatási környezet kialakítása
DIMOP_PLUSZ-2.3.1-23-2023-00001

A projekt tartalmának bemutatása

Összefoglaló

A Projekt célja a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást segítő könnyű adathozzáférést biztosító nyilvános meteorológiai-klimatológiai portál létrehozása. Cél egy olyan, a múltbéli, a digitalizált és a pályázat keretében megvalósuló mérőhálózat adatait is tartalmazó adatbázis létrehozása, az adatok online publikálására alkalmas portál megvalósítása, amely segíti a klimatológiai és időjárás-előrejelzési BIG DATA-alapú fejlesztéseket, és támogatja a lakosság klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodását. A megvalósítás során sor kerül a HungaroMet Nonprofit Zrt. jelenleg 150 állomásból álló referencia mérőhálózatának fejlesztésére, bővítésére, a mért adatok fogadására alkalmas adatbázisok, az adatok minősítését lehetővé tevő IT rendszer kialakítására, az adatok tárolására megfelelő adatbázis kiépítésére.
Cél a referenciaadatok mellett a nem akkreditált mérőeszközből származó adatok fogadása, minősítése, feldolgozása is, valamint a nagy mennyiségű adat feldolgozásához szükséges adatszűrési algoritmusok kifejlesztése, az ehhez kapcsolódó szoftverfejlesztések végrehajtása. Jelentős részét képezi a Projektnek a jelenleg papíron tárolt klimatológiai, meteorológiai adatok digitalizálása, az ehhez szükséges szoftverfejlesztések végrehajtása, amelyek képessé teszik a HungaroMet Zrt.-t a múltbéli adatoknak az új adatbázisba integrálására (ősfeltöltés) a hosszú idejű klimatológiai adatok nyilvánossá tételére. Sor kerül a múltbéli, a digitalizált és a pályázat keretében megvalósuló mérőhálózat adatait is tartalmazó adatbázis online publikálására, segítve ezzel a klimatológiai és időjárás-előrejelzési BIG DATA alapú fejlesztéseket. A Projekt ezen két fő komponens megvalósításával éri el célkitűzéseit. Az egyedi célkitűzésben megvalósítandó fejlesztések korszerű digitális és informatikai megoldásokkal járulnak hozzá ahhoz, hogy Magyarország képessé váljon a klímaváltozást, annak hatásait folyamatosan monitorozni, elemezni, a negatív hatásokat megelőzni és a kockázatokat csökkenteni.

A projekt célja

A Projekt célja a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást segítő könnyű adathozzáférést biztosító nyilvános meteorológiai-klimatológiai portál létrehozása. Cél egy olyan, a múltbéli, a digitalizált és a pályázat keretében megvalósuló mérőhálózat adatait is tartalmazó adatbázis létrehozása, az adatok online publikálására alkalmas portál megvalósítása, amely segíti a klimatológiai és időjárás-előrejelzési BIG DATA-alapú fejlesztéseket, és támogatja a lakosság klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodását. A megvalósítás során sor kerül a HungaroMet Nonprofit Zrt. jelenleg 150 állomásból álló referencia mérőhálózatának fejlesztésére, bővítésére, a mért adatok fogadására alkalmas adatbázisok, az adatok minősítését lehetővé tevő IT rendszer kialakítására, az adatok tárolására megfelelő adatbázis kiépítésére.
Cél a referenciaadatok mellett a nem akkreditált mérőeszközből származó adatok fogadása, minősítése, feldolgozása is, valamint a nagy mennyiségű adat feldolgozásához szükséges adatszűrési algoritmusok kifejlesztése, az ehhez kapcsolódó szoftverfejlesztések végrehajtása.

A projekt célcsoportjai

Közvetlen célcsoport

  • lakosság

A projekt indikátorai

Az éghajlattal kapcsolatos természeti katasztrófákkal (árvíz vagy erdőtűz kivételével) szembeni védintézkedésekkel érintett lakosság (fejlettebb régió): 1 716 438 fő;
Az éghajlattal kapcsolatos természeti katasztrófákkal (árvíz vagy erdőtűz kivételével) szembeni védintézkedésekkel érintett lakosság (kevésbé fejlett régiók): 7 972 572 fő.