2021. október 26. kedd
Szakmai ismertetők

OMSZ: 2018. június 19. 15:09

Matematikával a megbízható éghajlati adatokért

Meteorológiai mérések több mint 100 éve folynak Magyarországon, ám a mérési körül-mények gyakran változtak ez idő alatt. Az éghajlati feldolgozásokhoz és vizsgálatokhoz ugyanakkor jó minőségű, térben is kellő részletességgel ismert adatok szükségesek. A megfigyelések javítása és az egyenletes térbeli fedés biztosítása speciális matematikai mód-szerek kidolgozását igényli. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szakemberei két ilyen eljárást fejlesztettek ki: a homogenizálást és az interpolációt.

OMSZ: 2018. június 19. 15:08

Hőmérsékleti és csapadék változások

A műszeres megfigyelések kezdete óta a rendelkezésre álló források alapján, globálisan az ezredforduló és az azt követő évek bizonyultak a legmelegebbnek. A melegedő tendencia a hazai megfigyelési sorokban is jelen van, melyet elemzéseink is igazolnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati adatbázisában a számítások rögzített, ellenőrzött, homogenizált, illetve reprezentatív mérési adatokon alapulnak.

OMSZ: 2018. június 19. 15:06

Magyarország háttérlevegő-szennyezettségi állapota

Az emberi tevékenység során a légkörbe kerülő szennyezőanyagok fizikai és kémiai tulaj-donságaiktól függő ideig maradnak a levegőben. A hosszú tartózkodási idejű anyagok akár a bolygó teljes légkörében is elkeveredhetnek. A szennyező forrásoktól távoli területek levegőszennyezettségét háttérlevegő-szennyezettségnek nevezzük. Erre rakódik rá a közvetlen szennyező területek (városok, ipartelepek, nagyforgalmú utak stb.) szennyezése. A háttérszennyezettség regionális-globális skálán fejti ki hatását, így számottevő befolyást gyakorolhat az ökoszisztémára, az éghajlatra. Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenleg öt háttér-levegőszennyezettséget mérő állomást tart fenn az ország lakott helyektől, forgalmas utaktól távoli pontjain: Farkasfán, Hegyhátsálon, Hortobágyon, K-pusztán, Nyírjesen. Siófokon vett csapadékminták alapján a kén és a nitrogén Balatonba történő ülepedése kerül meghatározásra.

OMSZ: 2018. június 19. 15:05

MET-ÉSZ rendszer

Érdekli az időjárás alakulása, és az erre vonatkozó észleléseit megosztaná másokkal? Érdekes alakú felhőt látott az égen, és azt meg is örökítette? Zivatar volt dió nagyságú jéggel, ónos eső teszi csúszóssá környezetében az utakat, hófúvás miatt nehéz a közlekedés, az eső hirtelen erős havazásba váltott át. Ezekről a veszélyes időjárási jelenségekről hasznos információkkal rendelkezik? Szeretné az interneten naplóba rögzítve vagy térképen viszontlátni a nevével ellátott meteorológiai észleléseket az Országos Meteorológiai Szolgálat – esetenként több százezer látogatószámot elérő – honlapján? Ha ezekre a kérdésekre IGEN a válasza, akkor használja a MET-ÉSZ-t, az OMSZ meteorológiai észlelőrendszerét!

OMSZ: 2018. június 19. 15:03

A jövőbeli csapadékváltozás alakulására vonatkozó számszerű becslések

Az éghajlati rendszert kormányzó fizikai folyamatokat, valamint a földi rendszer egy megváltozott kényszerre adott válaszát globális éghajlati modellekkel vizsgálhatjuk. Az egyik legfontosabb, ugyanakkor legkevésbé előrejelezhető feltételezett jövőbeli kényszer az emberi tevékenység alakulása. Leírására optimista és pesszimista változatot egyaránt tartalmazó forgatókönyveket állítanak fel, melyek számszerűsítik az üvegházhatású gázok légköri koncentrációjának lehetséges pályáit.

Az OMSZ három modellszimulációja alapján 2021–2050-re tavasz kivételével minden év-szakban intenzívebb csapadékesemények várhatók, ugyanakkor a tavaszi-nyári időszakban a száraz időszakok hossza is növekszik. Mind-ez a csapadék egyenetlenebb eloszlását vetíti előre, ami kedvezőtlen hatást fejthet ki például a mezőgazdaságra.

OMSZ: 2018. június 19. 15:02

Műholdadatok alkalmazása a meteorológiában

A meteorológiai célú műholdas megfigyelések több mint ötven évvel ezelőtt kezdődtek. Azóta sokat fejlődtek a mérőműszerek, és egyre több célra használhatóak az adatok. Európában az EUMETSAT nemzetközi szervezet fogja össze és koordinálja ezt a tevékenységet.

OMSZ: 2018. június 19. 15:01

Időjárás-előrejelző modellezés

A légköri folyamatokat fizikai törvények határozzák meg. A nagykapacitású számítógépek megjelenésével lehetővé vált e törvényekre épülő ún. numerikus előrejelző modellek kifejlesztése és futtatása.

OMSZ: 2017. június 19. 17:00

Repülésmeteorológia

Repült-e Ön már repülőgéppel? Tudta-e, hogy a repüléseket nem csak a pilóták és a repülőgép műszaki hibái veszélyeztethetik, hanem az időjárás is? Ezért fontos a repülés számára is a pontos és megbízható időjárás-előrejelzés.

OMSZ: 2017. június 19. 15:00

A jövőbeli éghajlatváltozásra vonatkozó számszerű becslések

A globális éghajlati modellek képesek az éghajlati rendszer összetett fizikai folyamatainak és kölcsönhatásainak jellemzésére, segítségükkel leírható a földi rendszer válasza egy feltételezett jövőbeli kényszerre. Az egyik legfontosabb, ugyanakkor legkevésbé előrejelezhető feltételezett jövőbeli kényszer az emberi tevékenység alakulása. Leírására optimista és pesszimista változatot egyaránt tartalmazó forgatókönyveket állítanak fel.

OMSZ: 2017. június 1. 14:00

Marcell György Főobszervatórium és Ambrózy Pál Meteorológiai Tanösvény

Az ötvenes évek elején a polgári és katonai repülőgépes közlekedés fejlődése igényelte a légkör magasabb rétegeinek pontosabb ismeretét, a légköri folyamatok előrejelzését. Ez vezetett el oda, hogy a rendszeres rádiószondázáshoz megfelelő, állandó obszervatóriumot létesítsenek. A hetvenes évektől kezdődően a Marcell György Főobszervatórium a meteorológiai méréstechnika fellegvára lett.

Gondos tervezéssel, sok munkával, műszerek beszerzésével indult a tanösvény megvalósítása, amely mostanra elérte végső formáját, így a mérőeszközök és a méréstechnika bemutatása révén tovább bővült tevékenységünk. A kertben tett pár száz méteres séta a meteorológiai műszerek világába kalauzol a kezdetektől a ma használatos legmodernebb meteorológiai mérőeszközökig.

Cikkek száma:
Szakmai ismertetők