2024. május 22. szerda
LÉGKÖR - szakmai tájékoztató folyóirat
A LÉGKÖR a HungaroMet Nonprofit Zrt. és a Magyar Meteorológiai Társaság negyedévenként megjelenő szakmai tájékoztatója, a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) által tudományos folyóiratként jegyzett kiadvány, amely meteorológiai tárgyú, illetve a légkörtudományhoz kapcsolódó eredeti tudományos és ismeretterjesztő írásokat, szakmai beszámolókat, rövid ismertetőket és híreket közöl magyar nyelven. A kéziratokat anonim szaklektorok véleménye alapján a szerkesztőbizottság fogadja el. A megjelenő tanulmányok DOI azonosítót kapnak, mely alapján könnyen visszakereshetők és hivatkozhatók. A folyóiratban a publikáció díjmentes, a folyóirat szerzői díjat nem fizet.

Évfolyam 

HungaroMet: 2024. május 14. 08:00

69. évfolyam 2. szám * 74–148 * 2024. április

LÉGKÖR folyóirat