2024. május 27. hétfő
Honlap újdonságok

HungaroMet: 2017. augusztus 10. 17:00

Megújult a Levegőkörnyezeti Tájékoztató

AZ OMSZ honlapján 2017. januártól megújult, felhasználóbarát formában látható az országos háttér-légszennyezettség alakulása. A mérési eredmények havi bontásban a Levegőkörnyezeti Tájékoztató oldalon láthatók 2013-ig visszamenőleg. A mintavételezés majd az azt követő laboratóriumi analízis időigénye miatt az adatok néhány hónap késleltetéssel jelennek meg a honlapon.

Az OMSZ az ország több pontján is végez háttérméréseket, helyi szennyező forrásoktól távoli területeken. Ezeken az állomásokon az egyes komponensek mérése nem automata monitorokkal történik, hanem mintavételezéssel. A háttérállomásokon vett minta laboratóriumi analízissel kerül kiértékelésre.

A mérésekről bővebben az OMSZ tevékenységét bemutató oldalon lehet olvasni.


Magyarországon négy háttérszennyezettség-mérő állomáson zajlik néhány méteres felszín feletti magasságban
a troposzférikus ózon koncentrációjának folyamatos mérése


Az UV-B sugárzás maximális dózisa és havi átlagértéke


A levegő gáznemű szennyezői közül a kén-dioxid, a nitrogén-dioxid, az ammónia és a salétromsav koncentrációját
három háttérszennyezettség-mérő állomáson mérjük, míg szén-dioxid mérések Hegyhátsálon folynak


Három háttérszennyezettség-mérő állomáson mérjük a légkörben lebegő aeroszol részecskék
szulfát, nitrát és ammónium tartalmát


Csapadékvíz-mintavétellel nyert mintákból mérjük a klorid-, szulfát-, nitrát-, ammónium-, alkáli- és alkáliföldfém-ionok,
illetve nehézfémek koncentrációját, emellett a csapadékvíz pH értékét és elektromos vezetőképességét is meghatározzuk