2024. május 27. hétfő
Honlap újdonságok

HungaroMet: 2018. február 22. 16:09

Megújult az éghajlatváltozás magyarországi megfigyelését bemutató oldal

A klimatológus kollégák munkájának köszönhetően a legújabb elemzések alapján újult meg az éghajlatváltozás hazai megfigyelését bemutató oldal. Az országos hőmérsékleti és csapadéktendenciákat bemutató elemzés az OMSZ éghajlati adatbázisában rendelkezésre álló, ellenőrzött és homogenizált adatok alapján készült. A hosszú adatsorokhoz 1901-től 25 klímaállomás és 131 csapadékmérő adatai, míg a legutóbbi évtizedek változásaihoz 58 klímaállomás és 461 csapadékmérő adatai lettek feldolgozva; kifejezetten meteorológiai célra kifejlesztett interpolációs eljárást (MISH) használva.

Magyarország éves középhőmérsékleteinek idősora a globális tendenciákkal összhangban alakul, azonban a kisebb terület miatt nagyobb változékonyságot mutat. A nyolcvanas évek elejétől intenzív melegedés kezdődött, s ez a hazai megfigyelésekben is megmutatkozik.

Nemcsak maguk a hőmérsékleti értékek, hanem a szélsőértékek intenzitásában, gyakoriságában megmutatkozó tendenciák is a változó éghajlat jelei. A fagyos napok számának csökkenése és a hőség napok számának növekedése egyaránt a melegedő tendenciát jelzi.

Magyarországon az éves csapadék mennyisége némileg csökken, ebben hazánk Dél-Európához hasonló viselkedést mutat. Az országos évi csapadékösszeg 1981 és 2010 közötti átlaga 597 mm. Csapadékos évek inkább a múlt század első felében léptek fel. Az utóbbi néhány év átlagon felüli csapadékösszegének következtében a csökkenés nem szignifikáns. A csapadék térben és időben nagyon változékony, így a – az éghajlatváltozás hatására bekövetkező – tendenciákat nehezebb kimutatni, mint a hőmérséklet esetén. Míg az évi középhőmérséklet az elmúlt 36 évben szignifikáns növekedést mutat, addig a csapadék változása még egy hosszabb, több mint 50 évet felölelő időszakban sem mutatható ki egyértelműen.

Az átlagosnál bőségesebb csapadékkal, vagy tartós szárazsággal járó események, periódusok előfordulási gyakoriságát az extrém csapadék indexek idősoraival és a bekövetkezett változásukkal jellemezzük. Kevesebb a csapadékos nap országos átlagban, ahogy a jelenhez közelítünk. A 20 mm-t meghaladó csapadékú napok viszont enyhe növekedést mutatnak, s a száraz időszakok hossza pedig jelentősen megnövekedett a 20. század eleje óta.


Magyarország évi középhőmérsékletének anomáliái (°C) 1901 és 2016 között.


Az éves csapadékösszeg %-os változása 1961 és 2016 között.