2023. december 11. hétfő
Meteorológiai szakkönyvtár

1. ábra

Az Országos Meteorológiai Szolgálat könyvtára tudományos és nyilvános szakkönyvtár. Feladata, hogy gyűjtse és megőrizze a magyar nyelvű és a külföldi szakirodalmat, melyet az olvasók rendelkezésére bocsájt.

A könyvtár állománya három fő részből áll: könyvek, periodikák és adatos anyagok.

A könyvtár állományát hozzávetőlegesen tízezer könyv alkotja, melynek nagy része meteorológiai tárgyú kiadvány, de a határtudományok területéről is található szakirodalom. Igyekszünk áttekinteni a könyvpiacon megjelenő szakmánkhoz tartozó kiadványokat, és ennek minél szélesebb skáláját az olvasók rendelkezésére bocsájtani. Megtalálhatók nálunk meteorológiai szótárak, térképek, lexikonok és enciklopédiák a légkör tudományáról, azok számára, akik általános áttekintést szeretnének a meteorológia egészéről, de találhatók részletes leírások is egy-egy kisebb szakterület rejtelmeit kutatók számára.

Mivel a könyvtár a Meteorológiai Szolgálattal egyidős, ezért a közel 150 év alatt elődeink nagyon sok érdekes szakkönyvet gyűjtöttek össze, többszáz éves könyvritkaságokat és tudománytörténeti érdekességeket is őrzünk. Egyik ilyen hírességünk a „Societas meteorologica palatina”, amely 1781 és 1792 közötti időszakban Európa 30 városában működtetett meteorológiai állomásokon észlelt adatokat tartalmaz.

A könyvek mellett jelentős mennyiségű, hozzávetőlegesen 12 ezer periodika, azaz sorozat és folyóirat is megtalálható könyvtárban a világ szinte minden tájáról. A kutatók legfrissebb eredményeit a cikkekből ismerhetjük meg. Öt külföldi szakfolyóiratot járatunk rendszeresen, melyeknek egy része csak a mi könyvtárunkban található meg az országban. Ezen kívül számos külföldi meteorológiai intézménnyel vagyunk kapcsolatban, akiktől a kiadványcsere keretében megkapjuk az országuk szakmai kiadványait.

A harmadik nagy egység, mely az állományunk részét képezi, az adatos anyagok. Az olvasók megtekinthetik a Szolgálat jogelődjei által, 1871 óta kibocsájtott Évkönyveket, és 1893. július 1. óta megjelent Napijelentéseket. A világ számos országából régi évkönyvek és egyéb adatos anyagok is a kutatók rendelkezésére állnak.

A könyvtár alapterülete 200 m2. Külön olvasóterem áll az érdeklődők rendelkezésére.

A könyvtár előzetes egyeztetés szerint látogatható.

Kérjük, jelezze a látogatási szándékát levélben vagy telefonon az alábbi elérhetőségeken:

Elérhetőségek:

Cím:       1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.
E-mail:    libr@met.hukonyvtar@met.hu
Telefon:  (1) 346-4611


Kapcsolódó oldalak:

 
Kapcsolódó OMSZ dokumentumok:


OMSZ: 2018. március 1.