2024. június 25. kedd
Kistérségi veszélyjelző rendszer

 

 Magyarország kistérségi időjárási veszélyjelző és riasztó rendszerének
kiépítése és üzemeltetése

KEOP - 6.3.0/2F/09 - 2009 - 0004. számú projekt keretében

 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az "Új Magyarország Fejlesztési Terv" (NFT II.) keretében a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) lehetőséget felhasználva pályázatot nyújtott be az e-környezetvédelem területén informatikai fejlesztések megvalósítására. Célunk egy olyan meteorológiai fejlesztés megvalósítása, amely lehetővé teszi a veszélyes időjárási jelenségek detektálását, követését és előrejelzését hazánk kistérségire lebontva.

Az ipari és informatikai társadalom egyre inkább érzékenyebbé válik a külső, természeti hatásokra. A pusztító természeti erők közül Magyarországon elsősorban a légköri folyamatok által keltett veszélyekre kell számolnunk: pusztító szélviharokra, jégesőkre, árvizekre vagy forróságra és aszályra. Napjainkra egyre inkább látható jelei vannak a globális éghajlatváltozás hatásainak is, amely térségünkben elsősorban a szélsőséges időjárási jelenségek gyakoriságának növekedésében nyilvánul meg. Az időjárási csapások erős tér és időbeli szórást mutatnak, karakterisztikus méretüket tekintve egy földrajzi kistérség méretétől egészen országrésznyi méretig változhatnak.

A meteorológiai módszertana, valamint a számítástechnika fejlődése napjainkra lehetőség biztosít arra, hogy az elkövetkezendő néhány órára előre meglehetősen nagy tér és időbeli felbontással és jó beválással jelezni tudjuk a pusztító légköri jelenségeket. Ennek a célnak a megvalósítását szolgálja a projekt, amelynek konkrét célkitűzései az alábbiak:

 • Elsődleges cél, hogy Magyarország valamennyi kistérségére 1-3 órára előre objektív alapú időjárási veszélyjelzést készítsünk, amely tartalmazza a várható legerősebb széllökés erősségét, a várható kritikus csapadék mennyiségét, jégeső vagy ónos eső előfordulását. Ide tartozik az érintett területekre történő speciális riasztások kiadása, az ún. hirtelen kialakuló lokális árvizek pusztító hatásainak csökkentésére. A riasztások minden 15 percben frissítésre kerülnek.
 • A második célkitűzés, hogy 6-12 órára előre figyelmeztető jelzést adjon minden kistérség számára, amely magába foglalja a fenti veszélyhelyzetek előfordulásának lehetőséget. A figyelmeztetések naponta négy alkalommal kerülnek frissítésre.
 • A harmadik célkitűzés, hogy a számítási kapacitás növelésével lehetségessé váló nagyobb tér és időbeli modellfuttatások, valamint a szakmai módszertani fejlesztések segítségével növeljük a riasztások beválását, megbízhatóságát, csökkentve a feleslegesen kiadott riasztások számát.
 • A projekt negyedik célkitűzése, hogy megfelelő infrastruktúrát biztosítson a meteorológiai információk minél szélesebb körű és nagy üzembiztonságú szétosztására, felhasználására.

A projekttel választ kívánunk adni a társadalom növekvő sérülékenysége, a klímaváltozás és az erőforrások beszűkülése okozta súlyos kihívásokra, csökkentve a társadalom kiszolgáltatottságát. A katasztrófavédelmi szervek, illetve a lakosság rengeteget tud tenni mindenekelőtt az életvédelem és a károk csökkentése terén, ha hiteles és korrekt előzetes figyelmeztetést, riasztást kapnak.

 

További információk:

 

Kedvezményezett neve: Országos Meteorológiai Szolgálat
elérhetősége: www.met.hu

 

Irányítási Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága
elérhetősége:
web: www.nfu.hu
infovonal: 06-40-638-637
e-mail: nfu@nfu.gov.hu

 

Közreműködő Szervezet: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság
elérhetősége:
web: http://fi.kvvm.hu
infovonal: +36-1-238-6666
e-mail: fi_titkarsag@kvvmfi.hu

 Szakmai feladatok

A kiépítendő riasztási rendszer három modulból áll majd, amely mind a fejlesztés, mind az üzemeltetés során három jól elkülöníthető szakmai feladatot jelent:

 

1. feladat: kistérségi automatikus riasztások és figyelmeztetések elkészítése.

Az első szakaszban az OMSZ-nél jelenleg is alkalmazott MEANDER ( analízis és ultrarövidtávú előrejelző rendszer), és un. "nemhidrosztatikus" modellek futtatásával előállítjuk automatikusan a kistérségi felbontású riasztásokat és figyelmeztető előrejelzéseket feltüntető térképeket. A mostani, operatív verzióval szemben azonban lényeges különbséget jelent majd a projekt során beszerzendő, a jelenleg erre a célra rendelkezésre álló kapacitás kb. kétszeresének megfelelő számítógépes kapacitás felhasználása. A beszerzendő új számítógép segítségével egyrészt a rácsponti előrejelzéseket a jelenleginél jóval nagyobb tér és időbeli felbontásban készíthetjük el (negyed óránként történik modellfuttatás a friss földfelszíni mérések és radar adatok felhasználásával), valamint lehetőség nyílik a közelmúltban a hazai projektek és nemzetközi együttműködések során kifejlesztett számításigényes eljárások operatív alkalmazására. Jelenleg ilyen kísérleti számításokat csak utólagosan, esettanulmányok formájában tudunk futtatni, ezek az eredmények azonban egyértelműen bizonyítják a rendszer pontosságának jelentős javulását.

 

2. feladat: Az automatikus eljárással felajánlott riasztások ellenőrzése, felülbírálata, módosítása

A meteorológiai modellek a számítások során alkalmazott közelítő eljárások, számítási hibák, valamint a légköri folyamatok kaotikus viselkedése miatt soha nem lehetnek 100%-os beválásúak. A pontos, hiteles előrejelzések elkészítéséhez mindig szükség van az emberi kontrollra, szükség esetén a modell előrejelzés felülbírálatára. Különösen érvényes ez a nowcasting és ultrarövid-távú előrejelzések esetében, ahol az előrejelző folyamatosan figyeli, hogy a légkör állapota a számításoknak megfelelően alakul-e. Így í rendszer szerves részét képezi az a modul, ahol az ügyeletes előrejelző az automatikusan előállított riasztási térképet módosíthatja. A módosítás egy interaktív grafikus felületen keresztül történik majd. Az előrejelző időjárási paraméterenként (zivatar, szél, eső stb.) a térképen a kistérségek körülhatárolásával változtathatja meg a kiadott riasztás fokozatát, valamint kiegészítő szöveges információkat ( kommenteket) írhat az egyes kistérségi riasztásokhoz. A rendszer ezután elkészíti az összes paraméterre kiadott riasztás un. összegző térképét, ami aztán az előrejelző jóváhagyását követően válik véglegessé.

 

3. feladat: a riasztások, figyelmeztetések tárolása, szétosztása

A harmadik fázisban kerül sor a riasztások, figyelmeztetések lebontására, tárolására kistérség, fokozat, időjárási paraméter szerint. Erre az elemekre történő lobontásra ezért van szükség, hogy a felhasználók a saját igényeik szerint eldönthessék, hogy milyen időjárási paraméterek és azoknak milyen riasztási fokozata esetén van szükségük a rendszer által szétküldött szöveges üzenetekben történő riasztásra.
Az igény szerinti üzenetek szétküldése Interneten keresztül történik (e-mail, ftp), ezek kívül mind a védekezésben érintett szervek,mind a lakosság számára web-es felületen, riasztási honlapon lesz elérhető a mindig aktuális riasztási és figyelmezető előrejelzés térkép, ez értelmezést megkönnyítő szöveges információk, valamint egyéb, további tájékoztatást nyújtó meteorológiai adat és információ ( radar térkép, villám térkép, modell adatok, stb.)

 Finanszírozás

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt költségvetése 181.772.000 Ft, amelyből 168.139.100 Ft a támogatott összeg, 13. 632.900 Ft-ot az OMSz saját költségvetéséből fedez.
A költségek 96%-át a számítástechnikai beruházások teszik ki, az alábbi táblázatban részletezett módon:

Tevékenység/Létesítmény Kapacitás Élettartam Jelenértéken számított nettó beruházási költség (Ft)
A modellfuttatáshoz szükséges számítógép bővítése A jelenlegi számítási kapacitás (ALTIX-3700 104 CPU) 1.8-2.0 szeres bővítése benchmark felhasználásával kapott ajánlatok alapján 5 év 137.400.000
A számítógép bővítéshez szükséges redundáns szünetmentes tápegység (UPS) rendszer kialakítása. 1*80 kVA 5 év 2.700.000
A központi diszkegység tárolókapacitásának bővítése a modell eredmények megfelelő kezelésének, megőrzésének érdekében. 15 db 300 GB FC HDD diszk a CX4 480C diszkegység bővítéseként (~3.2 TB) 5 év 10.000.000
A központi tároló hálózat (SAN) fejlesztése (aktív hálózati elemek és kártyák) a gyorsabb adatkezelés érdekében. SAN hálózati elemek: FC kapcsolók (2*16port, 4 Gbps);4 db FC kártya (4 Gbps ) 5 év 5.800.000
IT adminisztrációs tartalék (backup) szerver az IT rendszer folyamatos, átlátható, menedzselt működéséhez alapvetően szükséges. A BladeCenter szerverfarm bővítése a központi szerverek korszerű alapon való kiváltására. 1 db Intel alapú Linux szerver. 2 db 2 CPU-s blade szerver 4 GB memóriával (RAM). 5 év 5.000.000
Műszaki tartalék képzés - - 12.872.000

Az informatikai beruházási költségeken kívül 6.400.000 Ft projektmenedzsment költséget és 1.600.000 Ft kommunikációs költséget tartalmaz még a projekt költségvetése.
A projekt megvalósításhoz szükséges fejlesztési feladatokat, illetve a projekt zárását követően a rendszer üzemeltetési feladatait az OMSz saját költségvetéséből fedezi.

 Munkaterv

A projekt megvalósítás szakasza 2009. novemberben indult. A számítástechnikai beszerzést követően 2010 augusztusáig tart a projekt fejlesztési szakasza. Ezt egy majdnem egy éves tesztelési időszak követi, annak érdekében, hogy a rendszer minden időjárási helyzetben kipróbálásra kerüljön, lehetőség legyen az esetleges hibák javítására, újratesztelésére. A riasztási rendszer 2011 júliusától, a projekt zárását követően áll operatív módon a lakoss??g és a katasztrófavédelmi szervek szolgálatába.

  2009 2010 2011
11. 12.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9. 10. 11. 12.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.
Megvalósítás                                          
Projektmenedzsment                                          
Első szakasz:
számítástechnikai és informatikai eszközök beszerzése, beillesztése az infrastruktúrába
                                         
Második szakasz:                                          
Meteorológiai módszerek és szoftverek fejlesztése a riasztásokhoz                                          
Adatbázis tervezés és kialakítás                                          
Információ szolgáltató rendszer kialakítása                                          
WEB-es fejlesztések                                          
Harmadik szakasz: az eljárások tesztelése                                          
Kommunikáció                                          
Projektzárás, operatív átadás                                          

 Események

 

2011. július 26. - Sajtótájékoztató
 1. Meghívó (PDF - 228 KB)
 2. Sajtóközlemény (PDF - 511 KB)
 3. Előadások
  • Fodor Zoltán: "Magyarország kistérségi időjárási veszélyjelző
   és riasztó rendszerének kiépítése és üzemeltetése" (PDF - 1 MB)
  • Horváth Ákos: "Magyarország kistérségi időjárási veszélyjelző
   és riasztó rendszerének szakmai ismertetője" (PDF - 5 MB)
2010. június 2. - Sajtótájékoztató
 1. Meghívó (PDF - 186 KB)
2009. november 17. - Sajtótájékoztató
 1. Meghívó (PDF - 150 KB)
 2. Sajtóanyag (PDF - 140 KB)
 3. Sajtóközlemény (PDF - 304 KB)
 4. Előadások
  • Buránszkiné Sallai Márta: "Magyarország kistérségi időjárási veszélyjelző
   és riasztó rendszerének kiépítése" (PDF - 4 MB)
2009. május 27. - Sajtótájékoztató
 1. Meghívó (PDF - 160 KB)
 2. Sajtóanyag (PDF - 210 KB)
 3. Sajtóközlemény (PDF - 220 KB)
 4. Galéria