2024. július 14. vasárnap
Irodalomjegyzék – Szeged

Bertalan A. (1884): Szeged Szabad Királyi Város földrajzi és meteorológiai viszonyai. A Kegyes Tanítórendek vezetése alatt álló Szegedi Városi Főgymnasium értesítője az 1883-1884-iki tanévről. Szeged

Novák Á. (1970): Data for history of meteorological researches in Szeged. Acta Climatologica. Tom. IX. Fasc.1-4.

Sindely P. (1983): Szeged 110 évi (1871-1980) homogén hőmérsékleti sorozata. Légkör, XXVIII. évf. 2.

Szalai Sándor, Konkolyné Bihari Zita, Lakatos Mónika, Szentimrey Tamás (2005):
Magyarország éghajlatának néhány jellemzője 1901-től napjainkig. Országos Meteorológiai Szolgálat.

Magyarország éghajlati atlasza, Országos Meteorológiai Szolgálat, 2001.

Fejezetek a magyar meteorológia történetéből (1870-1970); Budapest, 1970.

Előírás földfelszíni meteorológiai megfigyelésekre Budapest, 1997.