2024. július 14. vasárnap
Éves és évszakos csapadékösszegek változása

Az országos csapadékösszeg változása 1901-től

Magyarországon az éves csapadék mennyisége a XX. század elejétől tekintve némileg csökken, az elmúlt évtizedekben azonban növekedés figyelhető meg. Az alábbiakban az 1991–2020 közötti időszak átlagos csapadékmennyiségéhez viszonyított százalékos eltérések idősorait mutatjuk be éves és évszakos skálán a XX. század elejétől 2020-ig (1–2. ábra).Csapadékösszegek esetén exponenciális trendbecslést alkalmazunk, és a teljes időszak alatti változást átszámítjuk százalékos változásra, így könnyebben értelmezhetők az eredményeink.

A csapadék évről-évre nagy változékonyságot mutat, a több éven át tartó csapadékos vagy száraz időszakok ritkák. Tartósan csapadékos évek az 1910-es években, valamint 1940 körül fordultak elő (1. ábra), hosszabb – csapadékosabb év nélküli – száraz időszak pedig csak az 1980-as évek környékén volt.

Az éves csapadékösszeg országos átlagának anomáliái

1. ábra
Az éves csapadékösszeg országos átlagának anomáliái, 1901
2020.
Az eltéréseket (%) az 1991
2020 évek átlagához viszonyítottuk.
(Homogenizált, interpolált országos átlagok alapján)

A 2. ábra a négy évszak csapadékösszegének alakulását szemlélteti 1901-től. Az évszakos csapadékváltozások sokkal nagyobb időbeli változékonyságot mutatnak, mint az éves anomáliák idősora.

Az éves csapadékösszeg országos átlagának anomáliái tavasz

 

Az éves csapadékösszeg országos átlagának anomáliái nyár

 

Az éves csapadékösszeg országos átlagának anomáliái ősz

 

Az éves csapadékösszeg országos átlagának anomáliái tél

2. a-d) ábra.
Az évszakos csapadékösszegek országos átlagainak anomáliái, 1901
2020.
A relatív eltéréseket (%) az 1991
2020-as átlagokhoz viszonyítottuk.
(Homogenizált, interpolált országos átlagok alapján)

Az 1. táblázatban adjuk meg az országos csapadékösszeg 1991–2020-as időszakra vonatkozó sokévi átlagát, valamint a változás mértékét az 1901–2020 és az 1981–2020 időszakokra a 90%-os megbízhatósági intervallum alsó és felső határával. Szignifikáns változásról 1901-től csak a tavaszi, valamint 1981-től az éves csapadékösszegeknél beszélhetünk.

  Átlag 1991-2020 [mm] Változás 1901-2020 [%] Változás 1981-2020 [%]
Év 616,9 -4,0 (-11,5 - 4,1) 16,5 (0,3 - 35,3)
Tavasz 139,4 –17,2 (–27,7 - –5,1) 1,7 (–22,8 - 34,0)
Nyár 203,3 7,2 (–7,6 - 24,5) 19,0 (–7,0 - 52,3)
Ősz 158,4 –10,6 (–26,4 - 8,6) 27,2 (–9,0 - 77,8)
Tél 115,8 5,7 (–11,6 - 26,5) 22,4 (–9,2 - 65,0)

1. táblázat: Az éves és évszakos országos csapadékösszeg átlaga, valamint változása
az 1901–2020, és az 1981–2020 időszakban a 90%-os megbízhatósági
intervallum alsó és felső határával. A szignifikáns változást kiemelés jelöli.

 

A 2. és 3. táblázatban a 10 legszárazabb és legcsapadékosabb évet és évszakot mutatjuk be az 1901–2020 időszakból.
 

Év Tavasz Nyár Ősz Tél
2011 424,4 2003 65,7 1952 103,8 1986 45,8 1948/49 39,0
2000 426,2 1934 72,8 1950 107,5 2011 51,7 1989/90 51,1
1971 440,4 1992 82,8 2000 110,9 1920 62,4 1904/05 54,4
1917 462,0 1993 84,6 1935 113,2 2006 64,5 1991/92 54,8
1983 464,3 2020 85,6 1904 114,7 1947 66,4 1913/14 55,0
1921 466,8 1968 87,4 1917 118,7 1959 70,8 1924/25 59,9
1947 469,3 1981 92,0 1911 121,8 1978 72,3 2001/02 60,5
2003 473,0 2011 92,7 2013 122,0 1953 72,7 1974/75 61,0
1961 482,0 2009 93,5 1947 122,5 1907 72,8 1972/73 62,1
2012 485,5 1943 93,5 1962 131,1 1924 73,9 1931/32 64,6

2. táblázat. A tíz legszárazabb év és évszak csapadékösszege (mm) az 1901-2020 időszakban.
Az ezredforduló utáni éveket kiemelés jelöli.

 

Év Tavasz Nyár Ősz Tél
2010 985,5 2010 266,1 1999 325,7 1952 289,7 1976/77 205,9
1940 840,9 2013 235,9 1940 321,8 1944 266,5 1935/36 196,0
1915 831,8 1987 225,9 2005 316,5 1922 261,5 1909/10 192,9
1999 809,9 1912 221,7 1926 315,1 1905 260,6 2012/13 192,4
1965 806,4 1919 217,3 1913 311,4 1998 254,7 1969/70 188,3
1937 795,8 1937 215,9 2010 296,2 1950 246,6 2009/10 184,3
1944 784,7 1916 209,0 1975 292,4 1974 239,3 1914/15 175,8
1955 762,1 1965 208,0 1920 292,3 2010 234,3 1946/47 174,0
2014 759,7 1951 206,2 1955 288,5 1960 232,5 1954/55 173,7
1966 738,9 1939 201,9 1965 288,1 1939 230,4 1978/79 170,1

3. táblázat: A tíz legcsapadékosabb év és évszak csapadékösszege (mm) az 1901-2020 időszakban.
Az ezredforduló utáni éveket kiemelés jelöli.

 

Az évi csapadékösszegek változásának térbeli eloszlása

A csapadék nemcsak időben, hanem térben is nagyon változékony, így a hosszútávú tendenciákat nehezebb kimutatni, mint a hőmérséklet esetén. Az exponenciális trendbecslés szerinti csapadékváltozás térbeli eloszlását ábrázoltuk a 3. ábrán két időszakra. Az ábrákról látható, hogy bár összességében Magyarországon az éves csapadék mennyisége a vizsgált 120 év alatt némileg csökken, de az Alföld nagy részén növekedést tapasztalunk. Az elmúlt negyven évben pedig különböző mértékben, de az ország egészén növekedés figyelhető meg.

Az éves csapadékösszeg változásának területi eloszlása 1901-2020

 

Az éves csapadékösszeg változásának területi eloszlása 1981-2020

3. ábra
Az éves csapadékösszeg változásának területi eloszlása (%)
az 1901
2020 és az 1981–2020 időszakokban.
A szignifikáns változást (90%-os megbízhatóság) fekete pontok jelölik.