2024. július 14. vasárnap
Éves és évszakos középhőmérsékletek változása

Az országos középhőmérséklet változása 1901-től

Magyarország éves és évszakos középhőmérsékleteinek idősora a globális tendenciákkal összhangban alakul, azonban a kisebb terület miatt nagyobb változékonyságot mutat. A változások szemléltetése érdekében az éves és évszakos értékek anomáliáit, vagyis a jelen éghajlati állapotot leíró, 1991–2020 időszak átlagértékétől való eltéréseit, ábrázoljuk grafikonon a XX. század elejétől 2020-ig (1-2. ábra).

Középhőmérséklet anomália

1. ábra
Magyarország éves középhőmérsékletének anomáliái (°C) 1901 és 2020 között.
Az értékeket az 1991–2020 időszak átlagához viszonyítottuk.
(Homogenizált, interpolált országos átlagok alapján)

A 2. ábra a négy évszak középhőmérsékletének alakulását szemlélteti 1901-től.

Középhőmérséklet anomália tavasz

Középhőmérséklet anomália nyár

Középhőmérséklet anomália ősz

Középhőmérséklet anomália tél

2. a-d ábra
Az évszakos középhőmérsékletek anomáliái (°C) 1901
2020 között.
Az értékeket az 1991
2020-as időszak átlagához viszonyítottuk.
(Homogenizált, interpolált országos átlagok alapján)

Az 1. táblázatban közöljük az országos középhőmérséklet 1991–2020-as időszakra vonatkozó sokévi átlagát, valamint a változás mértékét az 1901–2020 és az 1981–2020 időszakokra a 90%-os megbízhatósági intervallum alsó és felső határával. Az éves, valamint az összes évszakos középhőmérsékletekben bekövetkezett emelkedés mindkét vizsgált időszakban szignifikánsnak tekinthető 90%-os bizonyossággal. Érdemes megfigyelni, hogy a közelmúltban a melegedés mértéke nagyobb volt, mint a teljes 120 év során, aminek a gyorsuló melegedésen kívül az az oka, hogy a teljes időszakban több hűlő periódus is előfordult.

  Átlag 1991-2020 [°C] Változás 1901-2020 [°C] Változás 1981-2020 [°C]
Év 10,8 1,2 (0,9 - 1,6) 1,7 (1,2 - 2,2)
 Tavasz 11,2 1,2 (0,6 - 1,7) 1,4 (0,6 - 2,2)
Nyár 20,8 1,3 (0,9 - 1,8) 2,1 (1,4 - 2,8)
Ősz 10,7 1,0 (0,4 - 1,6) 1,5 (0,7 - 2,2)
Tél 0,4 1,2 (0,2 - 2,1) 1,9 (0,4 - 3,4)

1. táblázat: Az éves és évszakos középhőmérsékletek átlaga, valamint a változás becslése
az 1901
2020 és az 19812020 időszakokra
a 90%-os megbízhatósági intervallum alsó és felső határával.

A 2–3. táblázatban a 10 legmelegebb és leghidegebb évet és évszakot mutatjuk be az 1901–2020 időszakból.

 

Év Tavasz Nyár Ősz Tél
2019 12,05 1934 13,43 2003 22,34 1926 12,61 2006/07 3,66
2018 11,94 1920 12,80 2019 22,25 2019 12,54 1997/98 2,81
2014 11,81 1946 12,75 2012 22,13 2018 12,2 1950/51 2,71
2015 11,57 2018 12,64 2015 22,08 2000 12,06 2019/20 2,59
2007 11,51 2007 12,61 1992 21,97 1961 12,00 2013/14 2,55
1994 11,48 2000 12,24 2017 21,91 1923 11,97 1909/10 2,53
2000 11,47 1947 12,23 1946 21,85 2012 11,97 1901/02 2,45
2020 11,46 2014 12,21 2007 21,84 2006 11,94 1915/16 2,35
1934 11,33 2009 12,14 2018 21,79 1963 11,89 2015/16 2,34
2008 11,27 1983 12,11 1950 21,56 2014 11,88 1935/36 2,27

2. táblázat: A tíz legmelegebb év és évszak középhőmérséklete (°C). Az ezredforduló utáni éveket kiemelés jelöli.

 

Év Tavasz Nyár Ősz Tél
1940 7,65 1987 8,04 1913 17,69 1912 6,92 1939/40 -5,57
1956 8,66 1955 8,32 1978 17,94 1908 7,12 1928/29 -5,02
1980 8,78 1980 8,44 1940 18,18 1920 7,56 1962/63 -4,97
1933 8,85 1902 8,46 1926 18,21 1922 7,95 1953/54 -4,77
1941 8,89 1929 8,46 1984 18,31 1941 7,97 1963/64 -4,73
1912 8,92 1940 8,58 1965 18,38 1915 8,01 1941/42 -4,68
1902 8,96 1932 8,76 1919 18,41 1988 8,22 1984/85 -4,32
1942 8,96 1919 8,79 1980 18,52 1931 8,30 1946/47 -3,84
1922 8,97 1942 8,80 1918 18,57 1902 8,51 1931/32 -3,20
1908 8,98 1907 8,89 1949 18,62 1914 8,57 1908/09 -3,16

3. táblázat: A tíz leghidegebb év és évszak középhőmérséklete (°C)

 

Az évi középhőmérsékletek változásának térbeli eloszlása

Az évi középhőmérsékletek változásának területi eloszlását mutatja a 3. ábra két különböző időszakra. A melegedés mindkét időszakban az ország egész területén megfigyelhető, de eltérő mértékben. Ahogy az idősoroknál már említettük, az elmúlt 40 évben a melegedés sokkal jelentősebb volt, mint a 120 év egésze során, továbbá más a melegedés területi eloszlása is a két periódusban. 

 

Középhőmérsékletek változásának térbeli eloszlása 1901-2020

Középhőmérsékletek változásának térbeli eloszlása 1981-2020

3. ábra
Az éves középhőmérsékletek változásának térbeli eloszlása
az 1901
2020 és 1981–2020 időszakokban.